Bendrosios taisyklės ir sąlygos

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šios Bendrosios sąlygos (toliau – „Bendrosios sąlygos”) taikomos visoms Pardavėjo – sistemosklaipeda.com, veikiama per individualią veiklą, veiklos numeris – 711036, adresas: Naujoji Uosto g.16, LT-92122, Klaipėda, Lietuvos Respublika, interneto svetainės adresas – sistemosklaipeda.com (toliau – sistemosklaipeda.com arba Pardavėjas”) teikiamoms elektroninės prekybos paslaugoms ir yra sutarties su klientu dalis (toliau – “Pirkimo ir pardavimo sutartis”), nebent šalys atskira rašytine sutartimi nuspręstų jas pakeisti.
1.2 Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas elektroninėje parduotuvėje pasirinkęs norimą prekę arba suformavęs prekių krepšelį, nurodęs visus būtinus duomenis ir susipažinęs su nustatytomis taisyklėmis atlieka užsakymą.
1.3. Pirkėjas prekes sistemosklaipeda.com perka ir užsako elektroninėje parduotuvėje. sistemosklaipeda.com įsipareigoja pristatyti užsakytas prekes pirkėjui, o klientas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir atsiskaityti už jas taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.
1.4. sistemosklaipeda.com laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų bei taikytinų teisės aktų.

2. PARDAVĖJO TEISES IR PAREIGOS

2.1. sistemosklaipeda.com įsipareigoja perduoti užsakytas ir apmokėtas prekes Pirkėjui. Pristatymo sąlygas yra aprašytos šiame puslapyje: Pristatymas.
2.2. sistemosklaipeda.com įsipareigoja priimti grąžinamas prekes, jei jos yra grąžinamos per 7 dienas nuo atlikto užsakymo ir prekės yra nepažeistos, nenaudotos ir nepraradusios prekinės išvaizdos. Jei sistemosklaipeda.com nusprendžia ir patvirtina, kad užsakytos prekės yra tinkamos grąžinimui, pinigai yra grąžinami į pirkėjo nurodytą banko sąskaitą per 7 darbo dienas nuo patvirtinimo.
2.3. sistemosklaipeda.com įsipareigoja sudaryti tinkamas sąlygas patogiai naudotis el. Parduotuve.
2.4. sistemosklaipeda.com gali bet kuriuo metu keisti bendrąsias taisykles ir pirkimo pardavimo sutartį atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įstatymus.

3. PIRKĖJO TEISES IR PAREIGOS

3.1. Pirkėjas patvirtina, kad turi teisę pirkti prekes pardavėjui priklausančioje parduotuvėje, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įstatymus.
3.2. Pirkėjas įsipareigoja pateikti tikslų ir teisingą pristatymo adresą ir priimti užsakytas prekes.
3.3. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakytas prekės kaip numato APMOKĖJIMO SĄLYGOS IR TVARKA.
3.4. Pirkėjas gali grąžinti prekes, jei jos yra grąžinamos per 7 dienų nuo atlikto užsakymo ir prekės yra nepažeistos, nenaudotos ir nepraradusios prekinės išvaizdos. Jei sistemosklaipeda.com nusprendžia ir patvirtina, kad užsakytos prekės yra tinkamos grąžinimui, pinigai yra grąžinami į pirkėjo nurodytą banko sąskaitą per 7 darbo dienas nuo patvirtinimo.

4. APMOKĖJIMO SĄLYGOS IR TVARKA

4.1. Pirkėjas paskutiniame užsakymo žingsnyje pasirenką mokėjimo būdą ir atlieka mokėjimą. Mokėjimo būdai yra galimybės yra aprašytos šiame puslapyje: Atsiskaitymas.

5. DUOMENŲ APSAUGA

5.1. sistemosklaipeda.com renka, kaupia, naudoja ir tvarko kliento asmens duomenis laikydamasi interneto svetainėje esančia privatumo politika, visų taikytinų teisės aktų ir taisyklių, susijusių su asmens duomenų apsauga.
5.2. sistemosklaipeda.com renka, kaupia, naudoja ir tvarko asmens duomenis šiems tikslams:
(i) Pirkimo ir pardavimo sutarties vykdymui;
(ii) Užsakytų ir apmokėtų prekių pristatymui;
(iii) Informaciniams pranešimas apie užsakymo pasikeitimus, būseną, pristatymo informaciją;
(iv) su klientais susijusios rinkodaros vykdymas.
5.3. Klientai ir kiti asmenys, kurių asmens duomenis sistemosklaipeda.com renka, kaupia, naudoja ir tvarko turi visas teises, nurodytas sistemosklaipeda.com privatumo politikoje.

6. TAIKOMA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

6.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis yra taikoma ir ji bus aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.
6.2. Tarp šalių kilę ginčai, reikalavimai ar nesutarimai, kylantys iš Pirkimo ir pardavimo sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, bus galutinai sprendžiami teisme.

7. KITOS NUOSTATOS

7.1. sistemosklaipeda.com turi teisę vienašališkai keisti Bendrąsias sąlygas. Bendrųjų sąlygų pakeitimai įsigalioja nuo to momento, kai pirkėjas duoda pirmąjį pavedimą po informavimo apie sąlygų pakeitimą.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2023 m. Gruodžio 14 d.